Vänpris till ABIS

Alla i ABIS är jättestolt över vänpriset Föreningen Kooperativa Vänner Stockholm tilldelade oss i mars 2017.
Stor tack till Föreningen Kooperativa Vänner!