Vänpris till ABIS

Alla i ABIS är jättestolt över vänpriset Föreningen Kooperativa Vänner Stockholm tilldelade oss i mars 2017.
Stor tack till Föreningen Kooperativa Vänner!

 

 

Artikel ur Göteborgs Fria Tidning

Rut-företag med politiska ambitioner

ARBETSREGLER FÖR ASYLSÖKANDE

• Asylsökande förväntas försörja sig själva, genom sparpengar eller arbete. Vill du arbeta ska du ansöka hos Migrationsverket om bevis om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd.

• Om du fått avslag på asylansökan och beslut om avvisning kan du i vissa fall ansöka om arbetstillstånd hos Migrationsverket utan att lämna Sverige.

Källa: Migrationsverket


Elin Schwartz

http://www.goteborgsfria.se/artikel/97562