Vänpris till ABIS

Alla i ABIS är jättestolt över vänpriset Föreningen Kooperativa Vänner Stockholm tilldelade oss i mars 2017.
Stor tack till Föreningen Kooperativa Vänner!

 

 

Årets kooperativ i Göteborgsregionen

Vi har blivit utsedda till årets kooperativ i Göteborgsregionen av Coompanion. Detta är nomineringen:

Genom sitt engagemang och frivilligarbete möter kooperativet en högaktuell samhällsutmaning. Modellen, som innebär att flyktingar direkt får arbete och möjlighet till lyckosam etablering, har stora möjligheter till spridning.
Förutom de livsavgörande resultat som kooperativet åstadkommer, blir anställda delaktiga i företaget och i en social gemenskap.
ABIS Arbetskooperativet Solidaritet är ett fint exempel på hur den kooperativa affärsmodellen både bidrar till ekonomisk utveckling och förändrar världen.

Läs gärna mer här

Vi är även nominerade till årets kooperativ nationellt, och väntar med spänning på hur det kommer att gå!

 

Margreth och Lotta tar emot bemärkelsen
Margreth och Lotta tar emot bemärkelsen