Om ABIS

Vad är ABIS?

ABIS är ett antirasistiskt kooperativt företag. Vi har två huvudsyften. Det första är att erbjuda hushållsnära tjänster med god kvalitet och till rimliga priser. Det andra är att anställa personer r att möjliggöra för dem att komma in i svenskt arbetsliv.

retagsfakta:

ABIS är en kooperativ ekonomisk förening. Vi är medlemmar i KFO och har kollektivavtal med Kommunal. Beslutsmakten i ABIS utgår från medlemmarna och verksamheten under året styrs av styrelsen i samarbete med den anställda administrationen, större principiella beslut tas upp på årsmötet eller extra medlemsstämmor under året. Alla som ställer upp på ABIS grundprinciper och syfte kan bli medlemmar genom att kontakta oss och betala en insats. Tillsvidareanställda i ABIS är också medlemmar i föreningen. ABIS är ett serviceföretag som säljer tjänster till privata kunder och företag, vi gör även bemanningslösningar där vi hyr ut medarbetare till företag och till föreningar. ABIS har inga privata vinstintressen och medlemmar i föreningen kan inte plocka ut pengar ur företaget. Allt överskott återinvesteras i verksamheten eller fonderas för att användas som ekonomisk säkerhet. Vi finns i Göteborg, Stockholm, Stenungsund och Trollhättan.